19 серпня 2020 р.

Відповідь Голові Держгеокадастру «Недбальство під час тендерних процедур...»

Головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (надалі - Держгеокадастр), Романом Лещенко 06 серпня 2020 року опубліковано на своїй сторінці в facebook.com/RomanLeshchenko1 пост про поставку Державному підприємству «Центр ДЗК» начебто неякісного серверного обладнання згідно з укладеним 18 грудня 2019 року між ДП «Центр ДЗК» та ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» договором, на суму майже 38 мільйонів гривень, за результатами тендеру з бюджетом 42,55 млн. грн.

Детальне посилання на публікацію:
https://www.facebook.com/RomanLeshchenko1/photos/pcb.131985391915996/131985095249359/

Враховуючи особисту зацікавленість голови Держгеокадастру у піднятому ним питанні, ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» вимушене у відповідь об’єктивно проінформувати щодо дій ДП «Центр ДЗК».

ДП «Центр ДЗК» навмисно було сформовано умови тендеру під пропозицію одного з учасників, з метою його перемоги.

Зважаючи на такі дискримінаційні умови тендерної документації ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» звернулося зі скаргою до постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, в результаті чого скаргу було задоволено та зобов’язано ДП «Центр ДЗК» привести тендерну документацію процедури закупівлі у відповідність до вимог Закону.

Посилання на скаргу та рішення АМКУ
ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» перемогло у тендері з товаром найвідомішого світового виробника обладнання, кращого за всіма показниками ніж вимагалося, з економією майже в 5 млн. грн.Однак, ДП «Центр ДЗК» заздалегідь не збиралося приймати товар ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ», про що свідчать наступні факти.Після перемоги ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» у тендері 18 грудня 2019 року між ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» та ДП «Центр ДЗК» укладено Договір поставки № 158/12.19-Т (далі Договір).З метою інформування суспільства, про те, як ДП «Центр ДЗК» намагається не виконувати свої зобов’язання з корупційних мотивів, надаємо повний хронологічний розвиток подій:

19 грудня 2019 року ДП «Центр ДЗК» отримало від групи компаній КИТ лист № 4/12-19 з проханням надати: підтвердження про готовність приміщень за адресами постачання обладнання з зазначенням наявної можливості підключення обладнання до комунікаційних ліній, силових ліній, інформаційної мережі; план розміщення обладнання в зазначених приміщеннях; інформацію про існуючу інфраструктуру ДП «Центр ДЗК»; контактні дані представників, які відповідальні з боку ДП «Центр ДЗК» за проведення та забезпечення робіт по встановленню та налаштуванню обладнання. Додатково групою компаній КИТ було надіслано ДП «Центр ДЗК» опитувальники виробника обладнання Hewlett Packard Enterprise з метою їх заповнення.

Проте, 19 грудня 2019 року в ДП «Центр ДЗК» листом № 5/3535, маючи намір не виконувати належним чином зобов'язання за Договором повідомило групу компаній КИТ про готовність до приймання-передачі обладнання за Договором та забезпечення доступу до режимно-секретного об’єкту в порядку ст. 21 Закону України «Про державну таємницю», до приміщень лише в 18 годин 30 хвилин, тобто після закінчення робочого дня, при цьому не надало дозвільних документів на сам доступ до приміщень.

20 грудня 2019 року інженерами групи компаній КИТ та виробника обладнання Hewlett Packard Enterprise було здійснено обстеження об’єктів інформаційної діяльності ДП «Центр ДЗК» ОЦОД та РЦОД. За результатами цього обстеження були складені відповідні акти із зазначенням зауважень, а саме: виявлено відсутність в приміщенні за місцем поставки вводу електроживлення передбаченого регламентом виробника, у зв’язку з чим група компаній КИТ була вимушена зупинити поставку Товару до усунення невідповідності ДП «Центр ДЗК».

Однак, для здійснення поставки товару до режимного об’єкту ДП «Центр ДЗК» не надало групі компаній КИТ ніякої відповіді та дозвільних документів на доступ до приміщень та проведення в них робіт не отримало.

21 грудня 2019 року група компаній КИТ замість повідомлення про усунення недоліків та підтвердження надання доступу до приміщення, отримало від ДП «Центр ДЗК» лист № 5/3555 в якому зазначено, що виконання групою компаній КИТ зобов’язання за Договором втратило інтерес для ДП «Центр ДЗК».

Досить цікаво виходить, за 3 місяці тендеру ДП «Центр ДЗК» не втрачало інтересу, а як тільки діло дійшло до поставки, то за день ДП «Центр ДЗК» втратило інтерес. Зважаючи на вихідні дні, група компаній КИТ повідомила ДП «Центр ДЗК», що зі своєї сторони зобов'язується 23 грудня 2019 року здійснити поставку товару, його встановлення і налаштування та проведення навчання технічних спеціалістів.

Тому, 23 грудня 2019 року групою компаній КИТ було здійснено доставку обладнання для ОЦОД (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3) та РЦОД (Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 108).

Проте, ДП «Центр ДЗК» відмовився від прийняття товару, про що були складені акти про відмову в прийнятті поставки Товару.

Того ж дня, 23 грудня 2019 року ДП «Центр ДЗК» знову надіслало групі компаній КИТ ще один лист № 5/3589 в якому зазначено, що виконання групою компаній КИТ зобов’язання за Договором втратило інтерес для ДП «Центр ДЗК», тому ДП «Центр ДЗК» відмовляється від прийняття його виконання.

Після чого, група компаній КИТ звернулась з листом до Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Башлика Д.О. з метою отримання інформації щодо договору поставки № 158/12.19-Т від 18.12.2019, а саме:

- Чи відомо Вам про те, що ДП «Центр ДЗК» порушує вимоги Договору № 158/12.19-Т та відмовляється приймати виконання зобов’язання групи компаній КИТ у зв'язку з втратою інтересу?

- Чи відомо Вам, з яких підстав ДП «Центр ДЗК» втратив інтерес виконання групою компаній КИТ зобов'язання з поставки товару за два дні з моменту підписання договору?

- Чи відомо Вам, хто, коли та з яких підстав прийняв рішення про втрату інтересу виконання групою компаній КИТ зобов'язання з поставки та про відмову від прийняття виконання зобов’язання?

- Чи повідомляло Вас ДП «Центр ДЗК» про втрату інтересу виконання зобов'язання з боку групи компаній КИТ та відмову від прийняття виконання зобов’язання?

- Чи погоджували Ви дії ДП «Центр ДЗК», а саме відмову у прийнятті виконання зобов’язання у зв’язку з втратою інтересу?

- Чи погоджуєтесь Ви на досудове врегулювання спору шляхом взаємних переговорів та консультацій, передбачених п. 10.1 Договору № 158/12.19-Т?

24 грудня 2019 року за результатами спільної наради під головуванням Башлика Дениса Олександровича – Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, між групою компаній КИТ та ДП «Центр ДЗК» встановлено, що інтерес до виконання зобов’язань групою компаній КИТ був та нікуди не зникав, а також досягнуто домовленості щодо постачання обладнання за Договором 26 грудня 2019 року.

З цього приводу виникає питання до нинішнього голови Держгеокадастру: «Чи відомо Вам про цей лист? Чи зроблене попередником Вас не стосується?»

Після чого, 26 грудня 2019 року ДП «Центр ДЗК» було підведено силові вводи до приміщень поставки. Тому саме в цей день групою компаній КИТ здійснено постачання Товару згідно Договору для ОЦОД (м. Київ, вул. Народною Ополчення, 3) та РЦОД (Київська область, м. Яготин. вул. Незалежності, 108) та завершено встановлення СЗД 27 грудня 2018 року о 01 годині 30 хвилин, про що свідчать два акти від 26 грудня 2019 року.

27 грудня 20119 року здійснено налаштування поставленого товару.

28 грудня 2019 року здійснено приймання-передачу товару (систем зберігання даних), включно із встановленням та налаштуванням за якістю та комплектністю згідно з умовами договору про що складено акт від 28.12.2019 № 158/12.19-Т-1.

За результатами приймання - передачі товару в Акті, викладений висновок комісії групи компаній КИТ, згідно якого без доступу спеціалістам групи компаній КИТ з правами адміністратора до активного мережевого обладнання ДП «Центр ДЗК», яке приймає участь в створенні каналу зв'язку між ОЦОД та РЦОД здійснити інтеграцію товару неможливо, тому група компаній КИТ просила ДП «Центр ДЗК» надати у перший робочий день, починаючи з 3 січня 2020 року такий доступ.

Однак, замість надання доступу до приміщення та активного мережевого обладнання, тільки 9 січня 2020 року ДП «Центр ДЗК» направив лист до групи компаній КИТ, відповідно до якого, ДП «Центр ДЗК» відмовилося від прийняття поставленого товару.

Звертаємо увагу, що в червні 2020 року ДП «Центр ДЗК» на підтвердження надання зазначеного доступу, надало суду розпорядження голови ДП «Центр ДЗК» про надання 3 січня 2020 року групі компаній КИТ відповідного доступу з правами адміністратора до мережевого обладнання.

Оскільки, 3 січня 2020 року групу компаній КИТ фізично не допустили до приміщень поставки за розпорядженням керівництва ДП «Центр ДЗК», тому розпорядження голови ДП «Центр ДЗК» про надання 3 січня 2020 року групі компаній КИТ доступу з правами адміністратора до мережевого обладнання, лише підтверджує, що без надання такого доступу до 3 січня 2020 року не можливо було завершити інтеграцію поставленого товару.

Звертаємо увагу, що поставлені системи зберігання даних HРЕ 3 Par 8400 відповідають технічним вимогам та специфікації Договору, а також деякі характеристики обладнання є кращими порівняно з зазначеними вимогами. Свідченням чому є експертний висновок державної науково-технічної експертизи ДП «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку» від 06.12.2019 № 510, який проводився та надавався ДП «Центр ДЗК» ще на моменті пропозиції та до укладання договору поставки № 158/12.19-Т від 18.12.2019, тому ДП «Центр ДЗК» знав про всі технічні характеристики товару.

У кожного виробника використовується свій підхід для створення систем збереження даних, кінцевою метою якого є досягнення певної продуктивності. Продуктивність поставленого обладнання може сягати 1 000 000 IOPS на відміну від обладнання, під яке були написані Технічні вимоги (200 000 IOPS), що і підтверджує продуктивність обладнання, що було запропоновано іншими учасниками та пройшло оцінку ДП «Центр ДЗК» та було допущено до аукціону, вартістю на 5 млн. грн., дорожче ніж поставлене групою компаній КИТ.

Технічні характеристики поставленого обладнання повністю відповідають вимогам, наведеним в Договорі, що ми на сьогоднішній день і доводимо в суді, а не намагаємось змусити ДП «Центр ДЗК» отримати товар.

Натомість, Голова Держгеокадастру та ДП «Центр ДЗК» вважає навпаки посилаючись на висновки експертів поставленого товару, які є недопустимими. Наприклад в поданому ДП «Центр ДЗК» до суду висновку № 14894, експертиза проведена експертом, який не має взагалі свідоцтва експерта, тим більш в сфері досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів. В обґрунтування можливості проведення відповідних експертиз ДП «Центр ДЗК» надало суду свідоцтво Федерального бюро розслідувань США про проходження таким експертом курсів, що є прямим порушенням норм чинного законодавства про, що надалі.

У відповідності до пункту 1 Розділу 3 «Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах» затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 3505/5 від 12.12.2011: Обов’язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз.

Пункт 5 зазначеного розділу Інструкції чітко визначає, що у разі закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, експерт втрачає право на проведення судових експертиз до підтвердження ним кваліфікації судового експерта.

Відповідно до картки атестованого судового експерта, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства юстиції України «Реєстру атестованих судових експертів» на даний час Усков Кирило Юрійович не має чинного свідоцтва експерта в сфері досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів. Строк дії його свідоцтва закінчився ще 30 березня 2016 року.

Слід також зазначити, що окрім переліченого, вказаний висновок суперечить загальним правилам і принципам проведення судових експертиз, оскільки у ньому навіть не зазначено, що він підготовлений для подання до суду, або ще кудись.

Таким чином, поданий до суду ДП «Центр ДЗК» висновок № 14894 від 16.03.2020 складений особою, яка не мала права складати цей висновок, а отже, він суперечить вимогам Інструкції та положенням Закону України «Про судову експертизу», тим самим не є експертним висновком в розумінні норм чинного законодавства України.

Тому, висловлювання Голови Держгеокадастру про невідповідність поставленого товару, обґрунтованого експертним висновком складеним особою, яка пройшла невідомі нікому курси в Федеральному бюро розслідувань США є передчасними та не обґрунтованими.

Зважаючи на те, що з самого початку ДП «Центр ДЗК» навмисно створювало перешкоди для поставки товару, у вигляді передчасних відмов від приймання товару, безпідставних втратах інтересу, не забезпечивши приміщення силовим підведенням, не надавши доступу групі компаній КИТ до мережевого обладнання для налаштування товару, тому в діях ДП «Центру ДЗК» вбачається навмисне створення перешкод групі компаній КИТ поставити товар, що є ні чим іншим, як зловживання владою та службовим становищем з боку керівництва Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з метою провести новий тендер, в якому братимуть участь необхідні ДП «Центр ДЗК» учасники.

Згідно умов Договору, ДП «Центр ДЗК» повинно було оплатити за поставлений товар до 26 грудня 2019 року, однак станом на сьогоднішній день ДП «Центр ДЗК» не здійснило оплату за вищезазначеним Договором поставки, всупереч вимогам п.4.1. Договору, тому група компаній КИТ звернулась за захистом своїх прав до суду.

Враховуючі завдання та функції Держгеокадастру, група компаній КИТ не може стояти осторонь від зухвалих зловживань, як керівництво ДП «Центр ДЗК» та бездіяльність Голови Держгеокадастру.

Група компаній КИТ, готова надати будь-які матеріали стосовно вищевикладеного та надати копії всіх необхідних документів, що підтверджують вищенаведену інформацію. Сподіваємось, не тільки на Ваше порозуміння, а й на конкретні кроки дій з Вашого боку стосовно посадових осіб ДП «Центр ДЗК».

Наразі для нас важливо встановити істину за допомогою судового втручання.