Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовлює необхідність перегляду правовідносин, пов’язаних із обліком трудової діяльності працівника. Чинні нормативні підходи у цій сфері сформовані ще у 60-х–70-х роках минулого століття в умовах тоталітарного устрою колишнього СРСР і не відповідають ні сучасному стану законодавства, ні реаліям соціально-трудових відносин.

Сканування трудових книжок

Необхідність осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі, обговорюється протягом останніх щонайменше п’яти років.

Реформа обліку трудової діяльності працівника полягає у поступовій відмові від паперових трудових книжок, що в перспективі створить можливості для:

Окрім того, ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для запровадження автоматичного призначення пенсій та соціальних виплат.

Впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі потребує внесення зміни до низки законодавчих актів.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Проектом акта, зокрема, передбачається:

Проект акта дозволить створити умови для впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.

Група компаній КИТ, маючи досвід оцифрування документів у великих обсягах, має можливість запропонувати Вам свої послуги стосовно забезпечення перетворення паперових носіїв трудових книжок в електронний вигляд.

Разом з цим, Група компаній КИТ має можливість надати Вам спеціалізоване програмне забезпечення «ДокСкан» (СПЗ), яке дозволить територіально розподіленим структурним підрозділам здійснити разом з нами відсканування трудових книжок в архівне сховище з інтеграцією з базою даних, та привести їх до структурованого вигляду із наявністю в архівному сховищу автентичного графічного зображення оригіналу паперового документу.

Функціональні можливості:

Опис модулів:

Модуль «Введення метаданих» забезпечує:

Модуль «Редагування метаданих» забезпечує:

Модуль «Користувачі» забезпечує управління користувачами системи, а саме:

Модуль «Джерела даних» забезпечує:

Модуль «Налаштування» забезпечує:

Модуль «Статистика» забезпечує:

Опис функціоналу системи

1. Імпорт файлів xls / csv забезпечує:

2. Експорт csv файлів забезпечує:

3. Картка заповнення документа «Card process» забезпечує:

4. Реєстр документів «Database» забезпечує:

5. Сторінка «Cards» відображає:

6. Адміністратор

7. Сторінка «Statistics» відображає:

Група компаній КИТ може здійснити інтеграцію архівного сховища із системою кадрового обліку за допомогою API (Application Programming Interface).

P.S. Приклади скриншотів додаються: